Phonak në Kosovë

Phonak është prezent në Kosovë tash e shumë vite me përfaqësuesin e saj ekskluziv Phonak Kosova


Phonak Kosova

Qendrat e auditimit ofrojnë shërbime profesionale nga specialistët në fushën e Audiologjisë të mirënjohur në Kosovë, të trajnuar në qendrat e trajnimit të Phonak-ut në Zvicër.
Laboratorët e otoplastikës gjithashtu funksionojnë me ekspertë të trajnuar enkas në Gjermani.
Me një organizim të tillë, me stafin që posedojmë, me trajnimet adekuate Phonak Kosova siguron shërbimet kompetente dhe të nivelit më të lartë europian në këtë fushë.Do not delete or try edit this elementDo not delete or try edit this elementDo not delete or try edit this element