Zbuloni të dëgjuarit e fëmiut tuaj

Zgjidhje dëgjimi pediatrike për çdo moshë


Aparate dëgjimi dhe aksesorë për fëmijë

Secili fëmijë është unik dhe kështu janë edhe nevojat e tyre të dëgjimit. Me një gamë të gjërë aparatesh dëgjimi dhe aksesorë wireless nga Phonak secilit fëmijë të gjitha moshave i ofrohet një zgjidhje e përshtatshme teknologjike.

Do not delete or try edit this element


Do not delete or try edit this element

Aparate dëgjimi për fëmijë

Prej fëmiut të sapo diagnostifikuar deri tek adoleshentët e verzuar në teknikë, Phonak kupton etjen e tyre për teknologji që sjell përfitime optimale gjatë dëgjimit. Zbuloni performancën dhe dizajnin e Phonak Sky.


Do not delete or try edit this element

Përjeto Phonak Sky

Seria e fundit e aparateve të dëgjimit të përpiluara për fëmijë. Aparatet e dëgjimit Phonak Sky janë bazuar në dëshirën e zjarrtë të fëmijëve për argëtim dhe eksplorim në jetë. Aparatet tona të dëgjimit janë rezistent ndaj ujit, djersës dhe pluhurit duke bërë ata shoqëruesit më besnik në aktivitete të ndryshme.

 

Phonak Sky  ofron fëmijëve mundësinë ta shprehin personalitetin e tyre duke zgjedhur vetë mbulesën dhe gypin e aparatit të dëgjimit.  


Aksesorë wireless për fëmijë

Shumë situata mund të jenë tejet sfiduese për të dëgjuarit kështu që ndonjëherë edhe teknologjisë më të sofistikuar i nevojitet përforcim. Me aksesorët wireless, fëmiu juaj mund të komunikoj lehtë dhe të lidhet me multimedia të ndryshme si celularë, pajisje me Bluetooth, MP3 dhe TV.


Accessories for children

Përjeto Phonak Roger

Shumë situata mund të jenë tejet sfiduese për të dëgjuarit kështu që ndonjëherë edhe teknologjisë më të sofistikuar i nevojitet përforcim. Me aksesorët wireless, fëmiu juaj mund të komunikoj lehtë dhe të lidhet me multimedia të ndryshme si celularë, pajisje me Bluetooth, MP3 dhe TV. 


Do not delete or try edit this element

Ekspertët rreth kujdesit dëgjimor mund të ju ndihmojnë të bëni zgjidhjën më të përkryer për fëmiun tuaj. Do not delete or try edit this element