Si të rrisni cilësinë e jetës tuaj

Studimet e shumëta tregojnë se humbja e dëgjimit ndikon në jetën e përditshme: Më shumë se gjysma e njerëzve të pyetur që nuk mbajnë një aparat dëgjimi shprehin se  ata janë disi të vetmuar dhe përjetojnë një zvogëlim të konsiderueshm të cilësisë së jetës së tyre.


Ju ja vleni

Aparatet e dëgjimit të modifikuar nga audiologët janë dëshmuar të kenë një ndikim pozitiv në cilësinë e jetës tek mbajtësit. Mbajtja e një aparati të dëgjimit çdo ditë sjellë përsëri kënaqësi në jetën tuaj.HAPI I RRADHËS:

Pajisuni me aparate dëgjimi

Nëse përjetoni humbje të dëgjimit, një nga hapat e parë është vendimi që të provoni një aparat modern të dëgjimit. Sa më herët që ju zbuloni humbjen e dëgjimit, aq më herët jeni në gjendjë që të rifitoni dëgjimin dhe të rrisni cilësinë e jetës suaj.


Pranoni ndihmë profesionale

Eksperti i kujdesit dëgjimor ju ndihmon të bëni zgjidhjen më të përshtatshme për ju. Ata marrin në konsideratë nevojat tuaja të dëgjimit, buxhetin tuaj, stilin e jetës dhe preferencat tuaja individuale të dëgjimit.